פורום למזעור תת תעסוקה של עולים

פורום למזעור תת תעסוקה בקרב עולים הוקם בשנת 2009. הפורום מורכב מארגונים העוסקים באופן יומיומי בקליטת עולים מארצות שונות, תחומים שונים וגילאים שונים.  הארגונים החברים בפורום מתמחים בעיקר בהיבטים השונים של נושא התעסוקה .
הפורום הוקם בעקבות זיהוי מזה זמן של בעיית תת התעסוקה של עולים אשר אינה מטופלת כראוי. הפורום שם לו למטרה למזער את התופעה על ידי העלאת הנושא על סדר היום הציבורי, בניית שיתופי פעולה, הצעת תוכנית פעולה והפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות הרלוונטיים. הפורום רואה עצמו הן כגוף של אנשי מקצוע בתחום התעסוקה והן כגוף המייצג את העולים הסובלים מהבעיה.

מהי תת תעסוקה?
תת-תעסוקה הנה מצב בו העובד מועסק בתעסוקה שאינה הולמת את השכלתו, כישוריו וניסיונו. מחקרים מלמדים כי תת-תעסוקה היא מצב נפוץ בקרב אוכלוסיות בשוק העבודה, כגון משפחות חד-הוריות, עובדים מבוגרים או בני קבוצות מיעוט. בפרט, תת תעסוקה היא תופעה המאפיינת מהגרים בכל העולם: המהגרים עובדים במקצועות אשר אינם הולמים את השכלתם/ניסיונם וכישוריהם, ובמעמדם התעסוקתי חלה ניידות כלפי מטה.

הציפייה המקובלת בעולם היא ששיעורי תת-התעסוקה בקרב המהגרים יצטמצמו בחלוף הזמן. בישראל, אף שחלפו כ- 20 שנה מאז ראשית גל העלייה, שיעורי תת התעסוקה בקרב העולים אינם מצטמצמים בקצב החזוי והרצוי. ה"מחיר" ששילמו העולים על העלייה במונחי סטטוס תעסוקתי בא לידי ביטוי במספר מימדים, ובהם מידת ההעסקה, היקף ההעסקה (משרה מלאה מול חלקית), הישג הסטטוס התעסוקתי (גישה למקצועות יוקרתיים ולעמדות בכירות) והשכר.

מדוע אחרי 20 שנה קיימת עדיין תת תעסוקה?
להמשך הבעיה סיבות רבות הנובעות לא רק ממשבר ההגירה המתמשך אלא גם מחסמים המקשים על השתלבות בשוק התעסוקה ועל עבודה במקצוע, ובהם: חסמי שפה, חסמים בירוקרטים, היעדר הכרות עם מאפייני שוק העבודה והתרבות הארגונית, העדר הכשרה לעבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה, ייאוש מתמשך ממציאת עבודה במקצוע.

למה על המדינה להתערב?
מעבר לצרכיהם של העולים בתעסוקה המעניקה להם הכנסה וכבוד, למדינה אינטרס כלכלי בהתמודדות עם תת התעסוקה. העולים מביאים למדינה הון אנושי רב. עקב תת התעסוקה הון זה אינו מתרגם להון כלכלי. הדבר חשוב ביותר בתקופת משבר כלכלי, בה הממשלה צריכה למצות את ההון האנושי המצוי ברשותה בכדי להשיב את המשק לפסים של צמיחה. כך, בהשקעה מועטה יחסית, תרוויח המדינה כוח אדם מיומן בהיקף גדול.

בנוסף, העולים הסובלים מתת תעסוקה מועסקים לעיתים מזומנות בעבודות בעלות סטטוס נמוך כגון שמירה וניקיון. בעת קיצוצים הם הראשונים לאבד את מקום עבודתם. הדבר מוסיף על מספר המובטלים  ויוצר עומס נוסף על מערכות השירותים. חלק מהעובדים בעבודות אלה אף נכללים בקטגוריה של "עובדים עניים" ונזקקים אפילו להבטחת הכנסה.
כמו כן, עולים רבים הוכשרו לעיסוק במקצועות דרושים בהם קיים מחסור ניכר, כגון אחיות, מורים ורופאים. השבתם לעבודה במקצועם תהווה מענה לביקושים העזים באנשי מקצוע בתחומים חיוניים אלו.

לבסוף, לשם (2008) מצא כי חוסר שביעות הרצון בתחום התעסוקה הוא הגורם המרכזי לירידה מהארץ בקרב עולים. כיום, בשעה שמשרד הקליטה משקיע מאמץ אדיר בהשבת תושבים חוזרים, ראוי להביא בחשבון כי על מנת להקטין את שיעור הירידה מהארץ יש להשקיע משאבים בנושא התעסוקה. 

פתרונות מוצעים לבעיית תת התעסוקה
תת תעסוקה דורשת גיבוש תוכנית מערכתית של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. בין הפתרונות המוצעים ניתן לדבר על:
א. פתיחת חסמים בירוקרטיים: התמודדות עם החסמים הבירוקרטיים של רישוי והכרה בתארים, על מנת לסייע לעולים להשתלב בעבודה במקצועם.

ב. ליווי והכוונה של העולים: חיזוק מנגנוני הליווי וההכוונה של העולים אשר יסייעו להם למצות את זכויותיהם בצורה טובה יותר ולמצא תעסוקה בתחום ההולם את כישוריהם.
ג. קורסים ללימוד עברית: שיפור העברית התעסוקתית של העולים גם לעולים אשר השתתפו באולפן.
ד. עידוד תעסוקת עולים בשירות הציבורי: השירות הציבורי הינו המעסיק הגדול במשק. למרות זאת שיעור העולים המועסקים בו נמוך משיעורם באוכלוסיה. על משרדי הממשלה לבחון פתרונות שונים אשר יסייעו לעולים להשתלב בעבודה בשירות הציבורי.
ה. הכוונת עולים למקצועות הדרושים במשק: בין העולים הנמצאים בתת תעסוקה ניתן לזהות מורים, רופאים, אחיות ובעלי מקצועות אחרים הנמצאים היום במחסור. על משרדי הממשלה בשיתוף עם משרד הקליטה לאתר בעלי מקצוע אלו וליצור מסלולים מיוחדים על מנת לשלבם בעבודה במקצועם.

אחרי 20 שנה הגיע הזמן שמדינת ישראל תראה בעולים שמגיעים אליה נכס ולא נטל ותדע למצות את משאבי ההון האנושי שהעולים הביאו עמם מארצות מוצאם. אם ישראל רוצה לראות עצמה גם בעתיד מדינה קולטת עלייה עליה להשקיע ראשית כל בנושא התעסוקה ובמיצוי ההון האנושי של העולים.

ארגונים החברים בפורום:
- מהנדסים בשרון
- צנטוריון
- נשות ישראל
- אלטרנטיבה לעולה
- אגודת בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה
- מומחים מתחת לקו העוני
- שתיל
- מועצת ארגוני העולים