Education

Click on the title for more inforamtion

פורום למזעור תת תעסוקה של עולים

פורום למזעור תת תעסוקה בקרב עולים הוקם בשנת 2009. הפורום מורכב מארגונים העוסקים באופן יומיומי בקליטת עולים מארצות שונות, תחומים שונים וגילאים שונים.  הארגונים החברים בפורום מתמחים בעיקר בהיבטים השונים של נושא התעסוקה .
הפורום הוקם בעקבות זיהוי מזה זמן של בעיית תת התעסוקה של עולים ...

הכרה בתעודות ודיפלומות מחו"ל

 

עולים בעלי מקצועות אקדמאים, כגון רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, פסיכולוגים, אדריכלים, וכו', זקוקים להכרה של משרד החינוך בתעודות ודיפלומות שמקורן במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל. ההכרה דרושה לפתיחת וקביעת מסלול התעסוקה שכולל, בין היתר:
- קבלת ...