Artists

Click on the title for more inforamtion

סיוע בקליטה בתעסוקה

 

משרד הקליטה, באמצעות אגף התעסוקה, מעניק לעולים ולתושבים החוזרים מגוון שירותים במטרה להקל על קליטתם בעבודה. חבילות הסיוע ותוכניות המשרד משתנות בהתאם למקצוע העולה ,לנתוניו האישיים ולדרישות המקצוע בארץ.
שירותי המשרד כוללים:
• הדרכה ויעוץ לקליטה מוצלחת ...