סיוע כספי

Click on the title for more inforamtion

סיוע כספי

 

בשנים הראשונות לאחר עלייתם ארצה העולים זכאים לקבלת סיוע כספי ממשרד הקליטה, מהביטוח הלאומי, ממשרד השיכון ועוד. הסיוע ניתן באופן ישיר במענקים כמו סל קליטה, מענק מכס ודמי קיום. סיוע נוסף ניתן באופן עקיף על ידי  הקלות והנחות שונות, כגון פטור ממכס לעולים שאינם זכאי מענק מכס, ...