השכלה גבוהה

Click on the title for more inforamtion

תהליך הרישוי במקצועות העיקריים

 

קורסי הכנה לרישוי והסמכה
עולים עד 10 שנים בארץ, החייבים לעבור בחינות רישוי ומעוניינים להשתתף בקורס הכנה לבחינה, יפנו לרכז התעסוקה במקום מגוריהם.
משרד הקליטה משתתף בארגון ומימון קורסי הכנה לבחינות רישוי לבעלי המקצועות ...