ספורטאים

Click on the title for more inforamtion

סיוע לאמנים וספורטאים

אמנים 

המשרד לקליטת העלייה מסייע לאמנים עולים ותושבים חוזרים, אשר הוכרו ע"י ועדת מומחים שמנוהלת ע"י אגף תעסוקה. 
המונח אמנים מתייחס לקשת רחבה של מיומנויות, כגון סופרים, ציירים, פסלים, מוזיקאים, שחקנים, רקדנים, ...